Uw arts geeft normaal voldoende voorschriften tot een volgende consultatie nodig is voor de opvolging van uw aandoening. Hebt u om één of andere reden intussentijd toch een voorschrift tekort, vul dan onderstaand formulier volledig in. Geef uw arts minstens drie werkdagen de tijd om het voorschrift klaar te maken. Voor acute problemen gelieve een afspraak te maken om dit probleem ten gronde te bespreken.

Voorschriften hoeven niet meer opgehaald te worden in de praktijk of doorgemaild te worden, deze worden gekoppeld aan uw ID kaart, hiermee kan u in eender welke apotheek uw voorschriften ophalen, zonder een papieren document bij te hebben.

Aanvraagformulier voorschrift

Bestemd voor

Uw gegevens

Informatie betreffende het geneesmiddel

Enkel chronische medicatie. Voor acute medicatie, gelieve een consultatie te boeken.

Door in te loggen op je elektronisch medisch dossier via www.mijngezondheid.belgië.be kunt u uw openstaande voorschriften opvolgen. 

Hiervoor hebt u wel itsme® of eID kaartlezer nodig. 

U kunt langs deze weg ook andere medische gegevens van uw dossier terugvinden.Helena is een beveiligde omgeving om medische documenten door te sturen.

Aanmelden kan opnieuwe via itsme® of eID. U kan een code aan uw zorgverlener vragen om u aan te melden. Vervolgens kan u de doorgestuurde medische documenten in Helena raadplegen.

Meer info vindt u op HELENA.CARE