Beste patiënten,

Graag brengen we jullie op de hoogte van een aanpassing in onze praktijkwerking.

New Deal

Vanaf april 2024 zal onze praktijk deelnemen aan het pilootproject New Deal. We hebben deze beslissing genomen omdat wij overtuigd zijn dat deze stap noodzakelijk is om antwoord te kunnen blijven bieden op de steeds toenemend vraag aan huisartsgeneeskundige zorg. We bieden graag deze zorg maar willen die ook graag op een kwalitatieve manier blijven leveren. Daarom nemen we het aanbod van onze overheid, om ons meer te laten ondersteunen bij onze job, graag aan. Concreet zal er voor u als patiënt weinig veranderen. Wij als uw huisartsen zullen ons wel wat anders moeten organiseren en zullen ons meer laten bijstaan door goed opgeleide verpleegkundigen. Dit vraagt van ons een inspanning en ook onze vergoeding wordt aangepast maar daar zal u niets van merken. We hebben enkel uw hulp nodig hebben om deze aanpassing tot een goed einde te brengen.

Chronische opvolging en medicatie

Om de vele vraag naar chronische opvolging en verlengingen van chronische medicatie hebben we in het verleden toegestaan dat online voorschriften werden aangevraagd. Dit systeem heeft ons geholpen maar ook deze oplossing ontspoort en zorgt voor onvoldoende opvolging en heel veel administratief werk voor ons na de normale werkuren. Hiervoor zullen er vanaf april in de voormiddag consultatieblokken voor chronische opvolging worden georganiseerd. Deze gaan door bij de verpleegkundigen met de aanwezigheid van één van onze artsen. Er wordt een plan van opvolging opgesteld en onmiddellijk een volgende afspraak voorzien. Tot die volgende afspraak wordt voldoende medicatie voorgeschreven. We hopen op die manier het aantal aanvragen voor en onnodige tussentijdse consultaties voor voorschriften te beperken en zo meer tijd vrij te maken voor echte medische problemen.

Acute medische zorg dag zelf

Dagelijks zal één van de artsen met ondersteuning van een verpleegkundige zich vrijhouden voor problemen die best de dag zelf nog opgelost worden. Is er verdere opvolging nodig dan kan die verder in de week bij uw arts van voorkeur gepland worden.    

Geplande opvolging bij de artsen

Als bovenstaande goed georganiseerd kan worden en u als patiënt hier vlot aan meewerkt dan hopen we ons in de overige tijd terug meer beschikbaar te kunnen maken voor u en uw problemen. Dit steeds op afspraak. We houden zoals steeds ook momenten vrij in onze agenda’s om geen grote wachttijden te laten ontstaan. Het secretariaat kan u hierbij helpen.

Team Medihaven

Omdat we sterk geloven dat eerstelijnsgezondheidszorg teamwerk is blijven we hierop sterk inzetten. We nemen wel afscheid van Dr. Maarten Declercq, die zijn praktijk in Sint-Idesbald op een andere manier zal verderzetten. We proberen opnieuw een dokter in opleiding aan boord te halen en zullen in de toekomst sterk inzetten op ondersteuning door verpleegkundigen. Dit door goed samen te werken met de thuisverpleegkundigen in regio Nieuwpoort, maar nu dus ook nog meer op de praktijk zelf. Naast Lieve, Nele verwelkomen we alvast Jana, maar kijken uit naar nog ondersteuning. Ook ons vast en u vertrouwde onthaal blijft op post. De diëtisten, diabetes-educatoren en psychotherapeuten blijven we de ruimte bieden om dichtbij en vlot hun expertise aan te bieden. Dit alles om nu en ook in de toekomst geen huisartsentekort te laten ontstaan in Nieuwpoort.

Wij zijn alvast enthousiast om deze volgende stap te zetten en hopen sterk op uw enthousiaste medewerking. Zoals elke aanpassing zal het mogelijks wat onwennig zijn maar we doen ons best om deze aanpassing zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Tot binnenkort,

Uw huisdokters Filip, Hilde, Anne en Tom

Uw huisverpleegkundigen Nele, Lieve en Jana