Teststrategie COVID19
04.08.2021Wie wordt waar en wanneer getest?


We merken dat er de laatste tijd wat misvattingen zijn over de covid teststrategie.

Wie wordt waar en wanneer getest?


Symptomen (ziek?)

Test hier in de praktijk:

afspraak maken online op luchtweginfecties of via het secretariaat.


Naar het buitenland?

check https://reopen.europa.eu/nl

Test nodig? Testcentrum!

Code aanvragen en afspraak maken via www.mijngezondheid.be


Hoogrisico contact?

je wordt opgebeld door Contacttracing!

Indien dit niet het geval is neem dan TELEFONISCH contact op met het secretariaat.

Test is in testcentrum!


Preoperatieve onderzoeken?

Bij de huisarts op gewone consultaties

Vertrek Florence.
30.03.2021

Met spijt in het hart nemen we na 18 maand in Medihaven afscheid van Dr. Florence De Potter. Vanaf 1 april (néé geen grap) zal zij haar opleiding voor 6 maand verderzetten op de spoedafdeling van AZ Damiaan Oostende en nadien nogmaals 12 maanden in een Gentse groepspraktijk. We danken haar alvast voor de 18 maanden gedreven inzet voor de praktijk. We wensen haar alle plezier en voldoening toe in haar toekomstige, zonder twijfel succesvolle carrière.

Update ontvangen medisch vertegenwoordigers
22.01.2021

Naar aanleiding van de huidige COVID-situatie hebben de dokters beslist om geen vertegenwoordigers meer te ontvangen. Alle gemaakte afspraken worden geannuleerd.

In de toekomst zullen de dokters enkel nog vertegenwoordigers ontvangen indien er een nieuw product aangeboden wordt (geen nieuwe generieken!). Indien dit van toepassing is kunnen jullie een mailtje sturen naar ons algemeen emailadres info@medihaven.be, dit wordt met de dokters besproken en hierna nemen we terug contact met u op. 

Versterking onthaal
09.11.2020

Vanaf maandag 9/11/2020 wordt ons secretariaat en onthaal uitgebreid met een derde praktijkassistente, naast Catherine en Morgane. Cindy Robijns zal u vanaf dan bijstaan voor het maken van een afspraak, aanvraag van een huisbezoek of een administratief probleem. De openingsuren van het secretariaat worden aangepast. Behoudens noodgevallen zal het secretariaat elke dag, ook in verlofperiodes, bereikbaar zijn van 8u tot 12u30 en van 14u tot 18u30. Gelieve niet onnodig telefonisch contact op te nemen. Dagelijks worden nieuwe afspraken online-boekbaar gezet. Aanvragen voorschriften en administratieve problemen worden het vlotst via mail of schriftelijk ter plaatse gedaan. De praktijkassistentes zouden graag telefonisch bereikbaar blijven voor mensen die dringend de praktijk wensen te bereiken of geen andere mogelijkheden hebben (zoals onze oudere patiënten) 

Luchtwegafspraken in nieuwe kabinetten.
30.09.2020

Er werden wat aanpassingen in onze praktijkwerking gedaan. Extra kabinetten en een extra arts. We bereiden ons voor op het winterseizoen en zorgen dat u steeds terecht kan in Medihaven voor al uw klachten. Dit mits goeie afspraken op een veilige manier. Voor luchtwegklachten: ingang via Oostendestraat 3 !! 

Start Dr. Maarten Declercq
01.10.2020

We verwelkomen dokter Maarten Declercq in onze praktijk. Na studies pharmacie en geneeskunde is hij volledig klaar om werk te maken van uw gezondheid! Een nieuwe vaste arts in ons huisartsenteam om de immer stijgende zorgvraag in Medihaven de baas te kunnen blijven. We wensen Maarten een goeie start en hopen dat u ook in hem een vertrouwde huisarts vindt. 

Symptomen
14.05.2020

Gelieve eerlijk te zijn over uw symptomen. Indien je wat verkouden of grieperig bent, kunnen we u op korte termijn geen fysieke afspraak bij onze dokters aanbieden. We zullen samen met de huisarts een gepaste oplossing voor u vinden. Indien u dan symptomen vertoont als, hoest, keelpijn, koorts, hoofdpijn, … kunnen de dokters voor u een afspraak maken bij een triagepost, hier dragen de artsen beschermende kledij, en wordt u zo goed mogelijk verzorgd en verder geholpen.

Indien u een afspraak gepland hebt in de toekomst, laat dan ook zeker weten dat u verkouden bent, dan kijken we ook samen om de afspraak te verplaatsen en helpen we u met uw verkoudheid.


Richtlijnen in de praktijk
14.05.2020

Het is verplicht om een mondmasker te dragen als je de praktijk betreedt. Zowel voor consultaties, ophalen en afhalen van documenten.

Per patiënt is het mogelijk 1 begeleider mee te brengen, de begeleider is ook verplicht om een mondmasker te dragen.

Gelieve bij het binnen en buiten gaan van de praktijk handen te ontsmetten.

Gelieve ook zelf deuren niet te openen van de kabinetten en probeer zo weinig mogelijk dingen aan te raken

Ook in de wachtzalen zijn de zitplaatsen beperkt. Gelieve enkel plaats te nemen op plaatsen waar geen blad op kleeft.

Regelen van afspraken en huisbezoeken
14.05.2020

Huisbezoeken worden in overleg met de artsen gepland. Het secretariaat zal uw vraag voor een huisbezoek noteren en de dokter zal met u telefonisch contact opnemen om verder af te spreken

Afspraken in de praktijk kunnen momenteel niet online geboekt worden, wel is er een overzicht van wat er die dag per dokter vrij is, om een plekje te boeken bij de arts dien je naar het secretariaat te bellen.

Onze teleconsultaties blijven van kracht, het secretariaat kan voor u eerst een teleconsultatie inplannen vooraleer er een fysieke afspraak wordt ingepland. Indien u zelf liever opteert voor een teleconsultatie kan dit ook zeker telefonisch aangevraagd en ingepland worden via het secretariaat.

Bij het telefonisch inplannen van uw consultatie zal het secretariaat vragen wat er aan de hand is. Wees hier kort en eerlijk over uw symptomen, ook zij moeten discreet omgaan met deze informatie.


Teleconsultaties
22.04.2020

Vanaf deze week is het mogelijk om teleconsultaties te boeken op onze website of telefonisch. U wordt dan op het geboekte uur door de arts opgebeld om uw probleem te bespreken en een gepaste oplossing te zoeken. 


Dit zijn dus GEEN fysieke afspraken. Het is NIET mogelijk om zelf online een fysieke afspraak te boeken, deze worden altijd in overleg met de dokter gedaan. 


COVID-19
12.03.2020

Door de huidige corona-epidemie hebben we in de praktijk enkele organisatorische aanpassingen doorgevoerd. Als je je ziek voelt en een dokter wenst te raadplegen vragen we u met aandrang eerst telefonisch met ons contact op te nemen, zodat we een geschikte oplossing voor uw probleem kunnen zoeken zonder risico's te creëren voor anderen. Gelieve dus de praktijk met luchtwegklachten niet te betreden vooraleer er telefonisch contact is geweest. Hebt u een afspraak voor een niet-luchtwegprobleem en voelt u zich verkouden gelieve dit dan ook vooraf telefonisch te melden.

Nieuwe openingsuren secretariaat
08.06.2020

Maandag:    8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Dinsdag :     8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Woensdag:  8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Donderdag: 8:00 - 12:30 & 14:00 - 18:30

Vrijdag:         8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30 


Het secretariaat is telkens gesloten tussen 12:30 en 14:00. 

Telefonisch zijn we wel te bereiken op 058/242424 (voor dringende vragen, afspraken, huisbezoeken,...)

Luister goed naar het bandje dat u te horen zal krijgen, hier zegt men wat u het beste kan doen op dat moment.

Andere afspraken maken, het afhalen van uitslagen, verwijsbrieven…Kunnen ENKEL gebeuren tijdens de openingsuren van het Secretariaat.