"Samen helpen wij u uw gezondheid te behouden of te verbeteren, want vier weten en kunnen meer dan drie! Bovendien laten we ons hiervoor zowel binnen als buiten Medihaven graag bijstaan door een grote groep paramedici. Samen sterker!"

Dr. Hilde Declerck, Dr. Tom Desmet, Dr. Filip Dewulf, Dr. Anne Maes

Richtlijnen in de praktijk

Het is verplicht om een mondmasker te dragen als je de praktijk betreedt. Zowel voor consultaties, ophalen en afhalen van documenten.

Per patiënt is het mogelijk 1 begeleider mee te brengen, de begeleider is ook verplicht om een mondmasker te dragen.

Gelieve de aparte ingang en uitgang te respecteren, de ‘oude’ gekende ingang blijft de ingang

De uitgang is via onze polyvalente zaal. Dit staat aangeduid in de praktijk.

Gelieve bij het binnen en buiten gaan van de praktijk handen te ontsmetten.

Gelieve ook zelf deuren niet te openen van de kabinetten en probeer zo weinig mogelijk dingen aan te raken

Ook in de wachtzalen zijn de zitplaatsen beperkt. Gelieve enkel plaats te nemen op plaatsen waar geen blad op kleeft.

Afspraken


Richtlijnen vanaf 4 mei 

Bij symptomen van een luchtweginfectie (koorts, hoest , keelpijn, kortademigheid, ..) is het nodig om eerst telefonisch contact op te nemen met je huisarts 058 24 24 24.

Voor alle andere zorg (ook niet dringende) is iedereen welkom in de praktijk op afspraak.

Alle maatregelen worden genomen zodat de consultaties veilig kunnen verlopen.

Afspraken in de praktijk kunnen momenteel niet online geboekt worden, wel is er een overzicht van wat er die dag per dokter vrij is, om een plekje te boeken bij de arts dien je naar het secretariaat te bellen.

Onze teleconsultaties blijven van kracht, het secretariaat kan voor u eerst een teleconsultatie inplannen vooraleer er een fysieke afspraak wordt ingepland. Indien u zelf liever opteert voor een teleconsultatie kan dit ook zeker telefonisch aangevraagd en ingepland worden via het secretariaat.

Bij het telefonisch inplannen van uw consultatie zal het secretariaat vragen wat er aan de hand is. Wees hier kort en eerlijk over uw symptomen, ook zij moeten discreet omgaan met deze informatie.


Symptomen: 

Gelieve ook eerlijk te zijn over uw symptomen indien je wat verkouden of grieperig bent, kunnen we u op korte termijn geen fysieke afspraak bij onze dokters aanbieden. We zullen samen met de huisarts een gepaste oplossing voor u vinden. Indien u een afspraak gepland hebt in de toekomst, laat dan ook zeker weten dat u verkouden bent, dan kijken we ook samen om de afspraak te verplaatsen en helpen we u met uw verkoudheid.

Indien u toch symptomen vertoont als, hoest, keelpijn, koorts, hoofdpijn, … kunnen de dokters voor u een afspraak maken bij een triagepost, hier dragen de artsen beschermende kledij, en wordt u zo goed mogelijk verzorgd en verder geholpen.Huisbezoeken

Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd, liefst zo vroeg mogelijk 's morgens. Op die manier kan het werk van die dag vlot verdeeld worden. Hoe later een huisbezoek wordt aangevraagd, hoe minder flexibel we zullen kunnen ingaan op uw vraag. Ook hier worden dringende problemen voorgenomen, dan wordt de arts die op dat ogenblik huisbezoeken doet spoedig langsgestuurd om de dringendheid van de situatie in te schatten.


Secretariaat

Catherine en Morgane helpen u graag verder. Het secretariaat is elke dag open van 8u tot 12u30 en van 15u tot 19u. Ze helpen u een geschikte afspraak te maken of een huisbezoek te plannen. Wenst u een arts telefonisch te spreken, laat dan bij hen gerust een boodschap na, dan kan zo nodig op een geschikt moment met u terug contact opgenomen worden. Telefonisch medisch advies en klaarleggen van voorschriften zal tot een minimum worden beperkt, anders worden consultaties te veel gestoord en verlengen de wachttijden. Kijk dus vóór uw consultatie goed na hoeveel medicatie u nog in huis hebt of breng uw medicatie desnoods mee.

Twijfelt u of een consultatie noodzakelijk is voor het invullen van bepaalde documenten of attesten, dan helpen zij u ook graag verder, zonodig kan op dat moment een afspraak met één van de artsen worden gemaakt.

Zaterdag

Op zaterdagvoormiddag kan u bij ons terecht. Hiervoor is onder de artsen een beurtrol voorzien. De afspraken op zaterdag kunnen tijdens de week enkel telefonisch geboekt worden en worden voorbehouden voor patiënten die in de week niet langs kunnen komen. 


Voor dringende medische problemen tijdens het weekend en op feestdagen, kan u steeds terecht in de wachtpost

nuttige documenten en links