"Samen helpen wij u uw gezondheid te behouden of te verbeteren, want zes weten en kunnen meer dan vijf! Bovendien laten we ons hiervoor zowel binnen als buiten Medihaven graag bijstaan door een grote groep paramedici. Samen sterker!"

Dr. Hilde Declerck, Dr. Tom Desmet, Dr. Filip Dewulf, Dr. Anne Maes, Dr. Maarten Declercq en Dr. Florence De Potter.

Richtlijnen in de praktijk

Het is verplicht om een mondmasker te dragen als je de praktijk betreedt. Zowel voor consultaties, ophalen en afhalen van documenten.

Per patiënt is het mogelijk 1 begeleider mee te brengen, de begeleider is ook verplicht om een mondmasker te dragen.

Voor geplande afspraken in kader van luchtweginfectie of vermoeden COVID gelieve de ingang van de Oostendestraat 3 te gebruiken. Er is een afzonderlijke wachtzaal voorzien. 

Patiënten zonder symptomen van hoest, kortademigheid, griepaal gevoel, geur- of smaakverlies, plotse extreme vermoeidheid of waterige diarree kunnen gebruik maken van de wachtzaal via Oostendestraat 5. 

Bij twijfel gelieve raad te vragen aan ons onthaal. 

Respecteer in elk geval de 1,5m afstand. 

Gelieve bij het binnen en buiten gaan van de praktijk handen te ontsmetten.

Gelieve ook zelf deuren niet te openen van de kabinetten en probeer zo weinig mogelijk dingen aan te raken

Ook in de wachtzalen zijn de zitplaatsen beperkt. Gelieve enkel plaats te nemen op plaatsen waar geen blad op kleeft.

Afspraken


Online boeken is mogelijk en wordt aangeraden.

Let wel goed op! 

Kies luchtweginfectie bij één van volgende symptomen:

  • hoest, kortademigheid, druk op de borst bij ademhalen, plotse geur- of smaakverlies


  • griepaal beeld met koorts, spierpijn, plotse vermoeidheid, neusloop, keelpijn, 


  • plotse achteruitgang van de algemene toestand (vooral bij ouderen)


  • plotse toename van chronische luchtwegklachten. 


Voor andere problemen kiest u consultatie.

Gelieve telefonisch te overleggen met secretariaat of één van de dokter bij twijfel hieromtrent.


Huisbezoeken

Huisbezoeken worden telefonisch aangevraagd, liefst zo vroeg mogelijk 's morgens. Op die manier kan het werk van die dag vlot verdeeld worden. Hoe later een huisbezoek wordt aangevraagd, hoe minder flexibel we zullen kunnen ingaan op uw vraag. Ook hier worden dringende problemen voorgenomen, dan wordt de arts die op dat ogenblik huisbezoeken doet spoedig langsgestuurd om de dringendheid van de situatie in te schatten.


Secretariaat

Catherine, Cindy en Severine helpen u graag verder. Tijdens de openingsuren van het secretariaat kunt u via hen een afspraak plannen of een huisbezoek aanvragen. De corona-epidemie heeft voor een sterk toegenomen aantal telefonische oproepen gezorgd. Hierom vragen wij u enkel voor medische problemen de praktijk telefonisch te contacteren. Voor vele zaken kunt u ook op een andere manier geholpen worden. 

  • Probeer u afspraak online te boeken. Is uw probleem dringender neem dan telefonisch contact op. Er worden steeds afspraken vrijgehouden voor meer dringende problemen. 


  • Een e-mail sturen om administratieve problemen voor te leggen is onze eerste keuze. 


  • Spreek vooraf met uw dokter af hoe u uw resultaat van een bloedonderzoek of radiografie kunt bekomen. Wist u dat er online patiënten platform (Helena) bestaat. Uw dokter kan op die manier een resultaat doorsturen met een korte boodschap bij. 


  • Aanvragen van voorschriften proberen we tot een minimum te beperken door voldoende voorschriften tijdens de consultatie mee te geven. Kijk vooraf uw medicatie na, zodat we gepaste aantallen kunnen voorschrijven. Is uw chronische medicatie dan toch op, dan is het waarschijnlijk tijd voor een opvolgconsultatie. Wacht aub niet tot de laatste pil om een afspraak te maken. 


  • Bij uitzondering kan uiteraard een verloren of vergeten voorschrift opnieuw aangevraagd worden. Gebruik hiervoor het aanvraagdocument op onze website of breng een briefje binnen op de praktijk. We proberen uw vraag dan zo spoedig mogelijk te beantwoorden, maar gelieve ons ons toch even de tijd te geven en misschien kan de apotheek u wel even uit de nood helpen, drie keer bellen voor hetzelfde voorschrift is echt niet nodig... 


Wenst u om een of andere reden toch een arts telefonisch te spreken dan kunt u dit via het secretariaat aanvragen, wel opteren we om medische problemen in levende lijve op te lossen. Indien mogelijk proberen we de lopende consultatie niet te storen en wordt er op een meer gepast tijdstip teruggebeld, zo beperken we ook de wachttijd voor andere binnenkomende oproepen.

Openingsuren Secretariaat

Maandag:     8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Dinsdag :     8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Woensdag:  8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Donderdag: 8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30

Vrijdag:        8:00 - 12:30 & 14:00 – 18:30 


Het secretariaat is telkens gesloten tussen 12:30 en 14:00. 

Telefonisch zijn we wel te bereiken op 058/242424 (voor dringende vragen, afspraken, huisbezoeken,...)

Luister goed naar het bandje die u te horen zal krijgen, hier zegt men wat u het beste kunt doen op dat moment.

Andere afspraken maken, het afhalen van uitslagen, verwijsbrieven…Kunnen ENKEL gebeuren tijdens de openingsuren van het Secretariaat.Zaterdag

Echt niet mogelijk om in de week op consultatie te komen? Neem dan contact op met het secretariaat wat de mogelijkheden zijn voor consultaties op zaterdagochtend.

Voor dringende medische problemen tijdens het weekend en op feestdagen, kan u steeds terecht in de wachtpost en dit na voorafgaand contact met het gratis nummer 1733. 

nuttige documenten en links