Mede door de huidige corona-epidemie hebben we in de praktijk enkele organisatorische aanpassingen doorgevoerd:


  • We hebben de praktijk uitgebreid zowel op vlak van aantal artsen als op vlak van aantal kabinetten. 


  • Op die manier kunnen we ook opnieuw patiënten met klachten van hoest, kortademigheid, druk op de borst, geur-of smaakverlies, koorts of grieperig gevoel met spierpijn, keelpijn en andere luchtwegklachten en bijgevolg patiënten met een mogelijke covid-besmetting op een veilige manier op consultatie ontvangen.


  • Ook online kunnen dergelijke consultaties gepland worden. Kies hiervoor voor het type luchtweginfectie bij het boeken van een afspraak. We vragen dat u voor die afspraken de praktijk via de Oostendestraat 3 betreedt en niet via de gewone ingang op nummer 5. 


  • Meent u dat enkel een corona-test noodzakelijk is en geen onderzoek bij de dokter, gelieve dan telefonisch contact op te nemen. Het secretariaat voorziet dan een telefonisch triageconsult met één van de dokters.


  • Het is verplicht om een mondmasker te dragen als je de praktijk betreedt. Gelieve bij het binnen- en buitengaan van de praktijk handen te ontsmetten. Probeer alleen te komen of beperk je tot één noodzakelijke begeleider per patiënt.


  • Gelieve steeds 1,5m afstand te respecteren tov. andere patiënten. Dit zowel in de gang als in de wachtzaal. Gebruik enkel de ter beschikking gestelde stoelen. Wacht zonodig even in de gang of als het weer het toelaat op het voetpad voor de praktijk. 


  • Gelieve de praktijk enkel te bellen voor medische problemen of afspraken. Administratieve problemen, broodnodig voorschriften of documenten kunnen ook per e-mail worden aangevraagd. Afspraken worden bij voorkeur online geboekt tenzij het probleem dringender moet opgelost worden dan de eerste beschikbare online-afspraak. Wij, het secretariaat en de artsen, doen ons uiterste best om alle vragen te beantwoorden. Gelieve bij niet-dringende problemen dan ook het nodige geduld aan de dag te leggen. 


Wij danken u alvast voor uw bereidwillige medewerking en hopen voor u allen op een veilige en gezonde winter.