Gevoelens die je kan delen met anderen, lossen zich gemakkelijker op ... 

Sofie Ameele, Veronique Blomme, Christophe Dalle

Sofie Ameele

Psychologe, Sofie Ameele, is master in de klinische psychologie. 

Zij liep stage in het psychiatrisch centrum te Sleidinge en heeft ervaring in het werken met baby’s, kinderen, volwassenen en senioren. 

Momenteel volgt zij een therapieopleiding binnen de psychoanalytische stroming aan de universiteit van Gent.

Zij is een erkend psycholoog door de psychologencommissie met erkenningsnummer 852116768.

Sofie is aanwezig in Medihaven op maandag- en vrijdagnamiddag. Ook buiten deze dagen zijn afspraken mogelijk.

Iedereen zal in zijn of haar levensloop wel eens geconfronteerd worden met emotionele of psychische moeilijkheden. Soms lukt het echter niet om in je eentje of met behulp van familie en vrienden deze emotionele problemen te overwinnen. De stap zetten naar een psycholoog of psychotherapeut kan dan een goede keuze zijn. Naargelang de leeftijd (kind, volwassene of oudere) zal de aanpak van de therapie verschillen. Na het eerste kennismakingsgesprek volgen een aantal inleidende gesprekken, die je helpen een juiste keuze te maken en een behandeling op maat af te stellen.

De klachten waarmee mensen zich aanmelden kunnen o.a. volgende zijn:

- ADHD, gedragsproblemen, opvoedingsproblemen

- Pesten - angsten - dwanggedachten - twijfels

- Stemmingsstoornissen of depressieve gevoelens (ook postnatale depressie, burn-out)

- Verwerkingsproblemen (o.a. rouwverwerking, ouder worden, ongewenste zwangerschap)

- Nachtmerries - slapeloosheid

- Seksuele en relationele problemen

- Verslavingsproblematiek

- Psychosomatische klachten

- IQ testen 

Veronique Blomme

Veronique Blomme is moeder van vier opgroeiende kinderen. Haar sterrekind Lowie draagt ze in haar hart.

Beroepshalve werkt ze al zeventien jaar als maatschappelijke assistent in een hulpverlenende functie voor mensen met uiteenlopende problematieken.

Sinds 8 jaar is ze werkzaam als psychotherapeut binnen de huisartsenpraktijk Dewulf & Desmet te Nieuwpoort en dit vanuit het contextuele denkkader met een vleugje creatieve therapie als facilitator om de dingen gezegd te krijgen.

Sinds januari 2016 is er tevens mogelijkheid om in Pervijze langs te komen.

Theoretische kader:

- Maatschappelijk Assistent ( 3- jaar, Ipsoc-Katho, Kortrijk)

- Contextuele therapie. ( 4- jarige opleiding, VSPW Balans Gent)

- Creatief therapie ( 1- jarige opleiding, VSPW Balans Gent)

- Verlies en emotionele pijn van kinderen en jongeren (drie daagse vorming, Bleekweide, Lut Celie, Gent)

- Opvoedingsvragen( drie-daagse vorming, Vives Kortrijk)

- Postgraduaat Bemiddeling ( Vives Kortrijk, 2016-2017)

Meer info op http://debranding-vb.be/

Christophe Dalle

Mijn naam is Christophe Dalle, ik studeerde af als sociaal werker aan Hoge School Gent en ging vervolgens klinische psychologie studeren aan UGent.

Na deze basisdiploma's vervolgde ik mijn opleiding met een 4-jarige therapieopleiding in VSPW Gent (Balans) waar ik me vormde tot contextueel therapeut.

Recent volgde ik nog een specialisatieopleiding 'traumahulpverlening' bij de interactie-academie in Antwerpen. Ook voor de nabije toekomst staan opnieuw enkele opleidingen op het programma oa mindfullness en EMDR.

Ik richt me vooral naar (jong)volwassenen met een aanbod van individuele therapie, koppeltherapie en gezinstherapie.

Ik werk hoofdzakelijk via individuele gesprekstherapie waarbij ik zoveel mogelijk de ruimere context in het individuele gesprek tracht binnen te brengen (ouders, broer(s) /zus(sen), huidig gezin, kinderen,...). Indien het therapeutisch proces dit vraagt, werk ik met (ouder) paren, gezinnen, e.d.

In het eerste gesprek zal ik als therapeut jouw vragen, moeilijkheden en verwachtingen t.a.v de therapie beluisteren. In verdere sessies krijgt de therapie vorm:

• je brengt je verhaal;

• we staan samen stil bij de gedachten en gevoelens die je hierbij hebt;

• we gaan samen op zoek naar de factoren die de moeilijkheden in stand houden.

• Tevens exploreren we hoe hierin verandering kan worden gebracht.

Het aantal sessies is afhankelijk van persoon en problematiek. Sommige cliënten hebben voldoende aan enkele gesprekken, anderen hebben meer gesprekken nodig. Een sessie duurt telkens ongeveer een uur. 

nuttige documenten en links