Be a voice, not an echo...

Lisa Goemaere

Lisa Goemaere

Logopediste Lisa Goemaere, studeerde af in juni 2013 aan de Arteveldehogeschool in Gent. Zij liep stage in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een zelfstandige groepspraktijk.

Zij is een geconventioneerd therapeut en hanteert dus de wettelijke RIZIV-tarieven. Voor een groot aantal behandelingen is er, mits aan bepaalde voorwaarden voldaan, een tegemoetkoming via de mutualiteit voorzien.

Zij is ook lid van de VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten). Dit houdt in dat ze op de hoogte wordt gehouden van nieuw werk- en testmateriaal, veranderingen in de nomenclatuur, …

Door zich regelmatig bij te scholen, blijft ze op de hoogte van de nieuwe tendensen.

Op woensdagnamiddag is Lisa aanwezig in Medihaven. Ook buiten deze dagen zijn afspraken mogelijk.

Kinderen en volwassenen kunnen bij haar terecht voor informatie/advies, begeleiding, onderzoek en/of behandeling bij:

- een articulatiestoornis

- afwijkend mondgedrag

- een motorische spraakstoornis (dysartrie)

- een taalontwikkelingsstoornis

- een lees-, schrijf-, rekenstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)

- een neurogene taalstoornis (afasie)

nuttige documenten en links

er werden nog geen documenten of links toegevoegd